Przemieszczanie o charakterze niehandlowym zwierząt domowych. Wymogi dotyczące zdrowia zwierząt, regulujące przewóz do Unii psów, kotów i fretek oraz handel tymi zwierzętami. (Obydwa punkty połączone przez sprawozdawcę) cz.II zdrowie roślin i zwierzątC. Schlyter: Zwierzęta domowe powinny być przewożone przy minimalnych wymogach biurokratycznych, ale należy pamiętać o problemie niektórych pasożytów i wścieklizny. Pasożyty powinny być wyplewiane 10 dni przed podróżą. One także dotyczą kwestii zdrowi zwierząt.

Komisja Europejska: Propozycja ta nie jest szczególnie ambitna. Nie ma w niej mowy o wprowadzeniu dużych zmian. Rozporządzenie sprzed 10 lat zdało egzamin. Nowe propozycje mają za zadanie jedynie uproszczenie zasad i dostosowanie ich do traktatu z Lizbony.

Sprawozdawca H. Schnellhardt: Podrabianie dokumentów po wprowadzeniu nowych rozwiązań nie będzie możliwe. Potrzebna jest możliwość pewnej kontroli nad przemieszczaniem zwierząt. Była wspomniana kwestia braku danych, mówi się o stworzeniu bazy danych dla całej Europy. Te pomysły nie są realistyczne, nie daje to żadnego bezpieczeństwa, jest to przesadzone. Jeżeli ktoś chce zarejestrować zwierze to może to zrobić prywatnie, ale nie ma potrzeby tworzenia bazy danych dla całej Europy.

Ch. Davies: Czy wiadomo, w jakim stopniu zwiększyła się liczba podróżujących zwierząt od momentu wprowadzenia dokumentu 10 lat temu?

A. Rosbach: Czy nie wszyscy weterynarze mogą wydawać paszporty?  Sprawozdawca H. Schnellhardt: Nie wszystkie zwierzęta muszą mieć chip, tylko wtedy, kiedy będą one wywożone z kraju. Całkiem duża liczba weterynarzy będzie miała autoryzację wydawania paszportów. Musi być ona wprowadzona z powodu dużej ilości fałszerstw.

Komisja Europejska: Nie ma statystyk dotyczących liczby podróżujących zwierząt, ale z pewnością są to miliony zwierząt. Krajowy rejestr zwierząt jest nadmiernym obciążeniem administracyjnym. Sprawa autoryzacji weterynarzy będzie w gestii państw członkowskich.