Przemieszczanie o charakterze niehandlowym zwierząt domowych. Wymogi dotyczące zdrowia zwierząt, regulujące przewóz do Unii psów, kotów i fretek oraz handel tymi zwierzętami. (Obydwa punkty połączone przez sprawozdawcę) cz.I zdrowie roślin i zwierzątSprawozdawca H. Schnellhardt: Przed dwoma laty zażądano, aby Komisja zniosła wyłączenia dla Wielkiej Brytanii i Skandynawii. Jest to uregulowane w obecnej propozycji. Propozycja Komisji jest dobra. Celem jest, aby ułatwić podróżowanie ze zwierzętami domowymi, jednocześnie nie zagrażając poziomowi bezpieczeństwa zdrowia  zwierząt oraz ludzi. Odnośnie zasad wydawania i używania zwierzęcych paszportów, potrzebne są bardzo szczegółowe regulacje. Dokument ten musi być podpisany przez właściciela i weterynarza a urząd administracyjny musi powiedzieć, kto ma prawo to zrobić. Wprowadzono teraz nowy model takiego paszportu, który nie będzie mógł być podrabiany. W propozycji opisane są również warunki postępowania w przypadku właścicieli zwierząt, którzy jeżdżą z nimi na różne zawody. Potrzebny będzie w takich przypadkach dowód na udział w zawodach bądź wystawach. Istnieje szara strefa dotycząca szczepień. Wszystkie zwierzęta wywożone za granice muszą być zaszczepione. W przypadku zwierząt młodszych niż 12 miesięcy, które nie są jeszcze szczepione ze względu na wiek, sprawa została uregulowana, będą one mogły być wywożone poza granice po spełnieniu niektórych warunków. Drugi temat dotyczy handlem zwierzętami i nie ma w nim wiele zmian. Okres wydawania paszportów świadczących o przebadaniu zwierząt powinien zostać przedłużony z 24 do 48 godzin.

J. V. Paleckis: Rozporządzenie to powinno być łatwo zrozumiałe, nie tylko dla weterynarzy, ale również dla właścicieli. Model dokumentów dla zwierząt powinien być częścią tego rozporządzenia. Do przyjęcia jest punkt stwierdzający, że właściciel może przewozić więcej niż 5 zwierząt na zawody, po wcześniejszym odpowiednim udokumentowaniu tego. Trzeba zabezpieczyć to, aby nie można było tego prawa nadużywać.

Ch. Davies: Sprawozdanie ma podejście pragmatyczne i rozsądne. Wymaganie dowodu na start w zawodach może być niewystarczającym zabezpieczeniem. Może być to nadużywane i fałszowane.

A. Rosbach: Zwierzęta nie przejeżdżają w zasadzie zbyt często przez granice. Formalności dotyczących przewozu zwierząt za granice jest zbyt wiele. Właściciele musza spełniać za duże kryteria do przewozu zwierząt. Docenia się propozycje zmniejszające biurokracje dla obywateli. Państwa członkowskie powinny wyznaczać wymogi dotyczące dokumentów dla obywateli. Odnośnie poprawki dotyczącej obniżenia wymogu związanego z micro chipami. Trzeba zagwarantować, aby Ci, co zakładają mikro chipy posiadali określone kompetencje. Propozycje sprawozdawcy jednoznacznie usprawniają propozycje Komisji.