Pytanie ustne 2012/10 zadane przez Lindę McAvan w sprawie zdrowia roślin w następstwie rozprzestrzeniania się choroby jesionu cz.II zdrowie roślin i zwierzątG. J. Gerbrandy: Trzeba unikać postrzegania tego problemu jako odosobnionego. Nie wolno go bagatelizować zagadnienia zdrowia roślin i zwierząt Jest to zagrożenie wymagające pilnego działania, ponieważ zagraża ono zarówno dla bioróżnorodności i gospodarce. Kiedy można się spodziewać przedstawienia przez Komisje jakiejś propozycji legislacyjnej w tym zakresie?

L. McAvan: Czy zgodnie z nową legislacją będzie trzeba zgłaszać pojawianie się choroby?

Komisja Europejska: Pod koniec 2013 roku powinien być przedstawiony odpowiedni projekt. W przygotowywanym pakiecie istnieje możliwość, aby służby fitosanitarne na granicach mogły kontrolować gatunki inwazyjne wwożone do Europy. Do tej pory z prawnego punktu widzenia takiej możliwości nie było. Przyszły tekst będzie rozporządzeniem, które będzie obowiązywać bezpośrednio. W przypadku informowania o nowych chorobach będzie on przewidywał termin do 3 dni. Oczywiście jeżeli państwo członkowskie się z tego nie wywiąże będzie można uruchomić odpowiedni mechanizm prawny. Trzeba doprowadzać do szybkiego informowania o chorobie. W momencie jej pojawienia się trzeba działać szybko i przeznaczyć na walkę z nią odpowiednie środki finansowe, aby było możliwe wyplewienie jej jak najszybciej. Ponieważ im dłużej się będzie zwlekać tym trudniej jest zlikwidować daną chorobę.