Sprawozdanie na temat opracowania, uznawania i prawnego przyjmowania metod alternatywnych wobec testów na zwierzętach w branży produktów kosmetycznych. zdrowie roślin i zwierzątSprawozdanie na temat opracowania, uznawania i prawnego przyjmowania metod alternatywnych wobec testów na zwierzętach w branży produktów kosmetycznych.

Wymiana poglądów z przedstawicielami Komisji

Komisja Z danych wynika, że w 2007 roku przebadanych zostało1900 zwierząt, a w roku 2008 – 1500 sztuk. Komisja Europejska wydała raport dla państw członkowskich. W 2004 roku opracowano raport oraz szereg dokumentów dotyczący produktów kosmetycznych. Dokumenty te zawierały harmonogram wprowadzania zakazów (7 art. dyrektywy). W produktach występowały dawki środków toksycznych, które mogły wywołać podrażnienie skóry, a także zmiany nowotworowe. W najbliższym czasie, Komitet Naukowy będzie organizował spotkania grupy, po którym opracowany zostanie raport techniczny.

Chris Davis Oczekiwana jest informacja na temat możliwości przejścia z testowania na zwierzętach na inne metody alternatywne.

Juvin Philippe Ważne jest zdrowie konsumenta. Doświadczenia na zwierzętach nie dają gwarancji bezpieczeństwa dla człowieka. Testy na zwierzętach umożliwiają uzyskanie danych, ale medycyna nie jest jeszcze tak rozwinięta, aby wiedzieć wszystko o ludzkiej skórze. Dlatego nie można dotrzymać wszystkich proponowanych terminów, bo inaczej będzie to ze szkodą dla klienta.

Komisja Przemysł amerykański dyskutuje z Europą. Informacje zawarte na opakowaniu powinny zawierać także informacje o próbach na zwierzętach. Większość kosmetyków produkowanych w USA wprowadzanych jest na rynek europejski.

Soullie Catherine Debata ukazuje problem, który istnieje między konsumentami a kobietami. Powinna nastąpić równowaga miedzy tymi tematami.

Juvin Philippe Najważniejsze jest zdrowie obywateli. Powinno się zakazać testów również ze względu na zdrowie roślin i zwierząt.. Istnieje obecnie konkurencja na globalnym rynku. Producenci powinni konkurować z państwami, w których nie ma przepisów jak w UE. Proponuje się umożliwienia wprowadzenia na rynek produktów testowanych na zwierzętach, lecz na każdym opakowaniu powinna pojawić się informacja dotycząca sposobu testowania. Dzięki temu, klient będzie miał możliwość wyboru produktu.