Sprawozdanie na temat opracowywania, uznawania i prawnego przyjmowania metod alternatywnych wobec testów na zwierzętach w branży produktów kosmetycznych (2009) zdrowie roślin i zwierzątSprawozdanie na temat opracowywania, uznawania i prawnego przyjmowania metod alternatywnych wobec testów na zwierzętach w branży produktów kosmetycznych (2009) . Dyskusja na temat zdrowia roślin i zwierząt.

Komisja: Dyrektywa kosmetyczna przewiduje stopniowe wycofywanie testów na zwierzętach w branży kosmetycznej. Zakaz testów na zwierzętach obowiązuje od 2004 roku (testowanie pewnych odczynników). Zakaz dotyczy większości kosmetyków.

Zdrowie roślin i zwierząt - testy na zwierzętach

Zdrowie roślin i zwierząt – testy na zwierzętach

Do 2013 roku trzeba wycofać wszystkie testy na zwierzętach. Na Komisji ciąży obowiązek sprawozdawczości. Trzeba szukać alternatyw dla testów na zwierzętach. Komisja musi informować o alternatywnych sposobach testowania. Do 2013 roku uda się w pełni zrealizować cele dyrektywy. Poczyniono znaczące postępy na arenie międzynarodowej. Staramy się prowadzić własną działalność badawczą. Dostępność alternatywnych metod testowania jest coraz większa. Do 2013 roku nie uda się zrealizować wszystkich założeń alternatywnych testów kosmetycznych. Komisja w ostatnich latach starała się ocenić dobrostan zwierząt zwracając uwagę na kontekst ekonomiczny. KE bezpośrednio kontaktuje się z interesariuszami w tych dziedzinach. Istnieje konieczność zagwarantowania dobrostanu zwierząt jak i korzystanie konsumentów z innowacji kosmetycznych.

R.Jordan-Cizelij: W obecnej sytuacji mamy dyrektywę o zakazie testów kosmetycznych na zwierzętach – nie ma możliwości realizacji tego projektu do 2013 roku. Trzeba wziąć pod uwagę, że konsumenci nie będą mieli dostępu do najnowszych produktów kosmetycznych. Trzeba się zastanowić nad ekonomicznym wymiarem tych zakazów.

Ch.Davis: Możemy pogratulować sobie postępów w branży kosmetycznej.10 lat temu zostało stwierdzone, że nie można męczyć zwierząt tylko po to, by wprowadzać nowe produkty kosmetyczne. Czy Komisja przyjrzała się propozycjom instytucji pozarządowych na temat alternatywnych sposobów testowania kosmetyków na zwierzętach?

Komisja: Wszystkim zależy na bezpieczeństwie produktów kosmetycznych dla konsumentów. Komisja nie podjęła ostatecznej decyzji, co dalej. Komisja będzie optować za przesunięciem terminu wejścia dyrektywy w życie. Korzyść wynikająca z wprowadzenia nowego produktu na rynek musiała by być bardzo wyraźna. O delegacje mógłby ubiegać się albo pojedynczy producent, albo cały związek producentów. Do tego trzeba by przedłożyć dane toksykologiczne potrzebne do oceny bezpieczeństwa danego produktu i należałoby udowodnić, że rzeczywiście dany produkt może być testowany tylko na zwierzętach. Jeżeli istniałaby taka konieczność trzeba będzie złożyć dokumentację pokazującą, jak taki test będzie przebiegał oraz trzeba by udowodnić, że nie ma możliwości alternatywnych testów.