Środki ochronne przeciwko agrofagom roślin cz.II zdrowie roślin i zwierzątC.Klass: Wreszcie zaczęto zauważać problem zdrowia roślin i zwierząt. Trzeba zadbać o spójność poszczególnych rozporządzeń. Z jednej strony obrona przed szkodnikami i agrofagami  a drugiej, zwalczanie. Z uwagi na zmiany klimatu, a ściślej jego ocieplenie  mamy do czynienia z nowymi szkodnikami, agrofagami, które rozprzestrzeniły się z Europie. Należy pamiętać o zasadzie profilaktyki.

Komisja: Zdrowie roślin jest kluczowym czynnikiem zrównoważonego i konkurencyjnego rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa. Opłacalne uprawy oraz zapewnienie miejsc pracy, innowacji w dziedzinie roślin i bezpieczeństwa żywnościowego wymagają zdrowych nasion  i materiału rozmnożeniowego. W przypadku drzew i krzewów ochrona zdrowia roślin jest niezbędna do zachowania lasów, krajobrazu oraz publicznych i prywatnych terenów zielonych w Unii. Zdrowie roślin ma również znaczenie dla ochrony różnorodności biologicznej i usług ekosystemowych. Szczególnie niebezpieczne są agrofagi z innych kontynentów. Europejskie rośliny i drzewa zazwyczaj nie posiadają odpowiedniej odporności genetycznej na obce agrofagi, które z kolei często nie mają naturalnych wrogów na terenie Europy. W przypadku wprowadzenia do Europy obce agrofagi powodują poważne straty gospodarcze. Mogą one przejść na wcześniej nimi niedotknięte gatunki żywicielskie, rozprzestrzeniać się w szybkim tempie pomiędzy państwami oraz powodować trwałe straty plonów i stały wzrost kosztów produkcji i kontroli. Straty gospodarcze, często poważne, osłabiają rentowność i konkurencyjność rolnictwa i leśnictwa. Zadomowienie nowych agrofagów może skłaniać państwa trzecie do wprowadzania zakazów handlu, które szkodzą unijnemu wywozowi. Nie wszystkie agrofagi można zwalczać przy użyciu pestycydów,  a nawet jeśli pestycydy są dostępne, ich stosowanie może być nieodpowiednie.