Strategia Unii Europejskiej w zakresie ochrony i dobrostanu zwierząt na lata 2012-2015 zdrowie roślin i zwierzątStrategia Unii Europejskiej w zakresie ochrony i dobrostanu zwierząt na lata 2012-2015 . Zdrowie roślin i zwierząt oraz jego ochrona jest bardzo ważna.

Sprawozdawczyni K.T.Liotard: Wszystkie zwierzęta zasługują na ochronę, a więc nie tylko te, które są wykorzystywane do celów gospodarczych. Komisja Europejska mówi o wykorzystywaniu pewnych wskaźników opartych na faktach naukowych w przypadku trzody chlewnej oraz rybołówstwa, co jest dużym postępem. Konieczny jest jednak kolejny krok do przodu, czyli przegląd Dyrektywy z roku 2005 w kontekście poprawy warunków uboju zwierząt (gł świnie i bydło rogate) oraz bezpieczeństwa ich klonowania. Trzeba usprawniać ekologiczne metody Hodor, zmniejszać liczbę testów na zwierzętach oraz poprawić ochronę dzikich zwierząt w ich naturalnych siedliskach.

M.Paulsen: Co roku Wspólnota Europejska wydaje około 18 mln euro na poprawę dobrostanu zwierząt. Należy eliminować z rynku te produkty, których wytwórcy nie przestrzegają w przypadku hodowli, poławiania lub uboju, praw zwierząt. Dobrostan zwierząt w handlu światowym wymaga kompleksowej renegocjacji. Polityka ochrony konsumentówi polityka ochrony środowiska nie jest tożsama. Konieczne jest aby objąć ochroną wszystkie zwierzęta – zarówno dzikie jak i domowe.

Komisja Europejska: Ochrona i dobrostan zwierząt to bardzo ważna kwestia. Trzeba zrobić wszystko, aby poprawić istniejący stan rzeczy. Obecnie są prowadzone wszelkie analizy oraz działania, aby poprawić los zwierząt.