Zdrowie pszczół miodnych zdrowie roślin i zwierzątZdrowie pszczół miodnych

Zdrowie roślin i zwierząt jest bardzo ważną kwestią w dyskusjach parlamentarzystów.

Sprawozdawca Julie Girling Należy uwzględnić fakt, ze pszczoły są owadami społecznymi. Czynniki zewnętrzne zabijają całe rodziny pszczele. Dlatego też warto zebrać dane dotyczące śmierci tych jednostek. Istnieją problemy z różnorodnością roślin i leków weterynaryjnych. Trzeba lepiej zrozumieć, jakie czynniki psychologiczne atakują pszczoły. Zmiany naukowe odbywają się w bardzo długim okresie, dlatego też w opinii trzeba podkreślić, że są obawy dotyczące tego problemu. Większość producentów miodu to hobbiści, którzy posiadają w swoich pasiekach ok. 150 uli. Producenci stanowią mniejszość, ale jest to ok. 65 % uli europejskich. Nie ma standardów dotyczących dobrostanu pszczół. Ok. 153 miliardy EURO to wartość zapylania. Kwota ta jest bardzo istotna dla rolnictwa.

Elżbieta Łukacjewska Nie można zgodzić się ze sprawozdawczynią w punkcie trzecim, gdzie przedstawia tylko trzy czynniki śmiertelności pszczół. Pszczelarze są osobami, którym wiedza przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. Problem polega na stosowaniu niektórych środków roślin. W punkcie 5 nie można zgodzić się, że pestycydy nie mają wpływu na umieralność pszczół. Większą uwagę trzeba zwrócić na powody i proces zatwierdzania pestycydów ochrony roślin.

KE Program pilotażowy będzie trwał 3 lata. Nie będzie się wiązał z oceną pestycydów. Powstały kryteria wymogów dotyczących neonikotydów. Ocena informacji, które zostaną uzyskane od państw członkowskich powinny być pomocne w śmiertelności pszczół.